Kurullar

Onursal Başkanlar
Dr. Suat İrfan Günsel
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel
Prof. Dr. Kürşad Turgut
Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Selim Aslan (Başkan)
Prof. Dr. Murat Fındık (Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş
Doç. Dr. Osman Ergene
Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz
Araş. Gör. Feride Zabitler
Araş. Gör. Enver Evci

Kongreye Kalan Süre

2021/11/11 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
11-14 Kasım 2021
Organizasyon Sekreteryası

Deniz Eker

+90 533 885 22 82

info@yduveterinerkongresi.com

www.puzzletravel.com