Kurullar

Onursal Başkanlar
Dr. Suat İrfan Günsel
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel
Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş
Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Selim Aslan (Başkan)
Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş
Prof. Dr. Duygu Kaya
Doç. Dr. Osman Ergene
Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz
Araş. Gör. Feride Zabitler
Araş. Gör. Enver Evci

Kongreye Kalan Süre

2022/05/26 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
26-29 Mayıs 2022
Organizasyon Sekreteryası

Deniz Eker

0392 630 62 00

info@yduveterinerkongresi.com

www.puzzletravel.com