Konuşmacılar ve Konular

5. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi

Kongreye Kalan Süre

2022/05/26 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
26-29 Mayıs 2022
Organizasyon Sekreteryası

Deniz Eker

0392 630 62 00

info@yduveterinerkongresi.com

www.puzzletravel.com