Konuşmacılar ve Konular

4. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi

Konuşmacılar ve Konular

1. Prof. Dr. Christine Wrenzycki (Almanya)
*Sürü idaresinde reprodüktif biyoteknoloji: mevcut durum ve gelecekteki beklentiler

2. Prof. Dr. Heinrich Bollwein (İsviçre)
*Yüksek süt verimli ineklerde uzayan laktasyonun reprodüktif verimlilik ve süt üretimi üzerindeki etkileri
*Klinik endometritis olgularında gebelik olasılığı

3. Dr. Uwe Küchenmeister (Almanya)
*Almanya’da ineklerde Embryo transferi; Organizasyon, Donanım, Yatırım ve Sonuçları
*Çiftliklerde embryo transfer uygulama deneyimleri, verici ve alıcı hayvanların organizasyonu

4. Theo J. G. M. Lam DVM PhD (Hollanda)
*Koruyucu mastitis organizasyonu
*Mastitiste antimikrobiyal kullanımın düzenlenmesi

5. Prof. Dr. Marc Drillich (Avusturya)
*Süt ineklerinde endometritiste güncel durum

6. Prof. Dr. Jos Noordhuizen (Fransa/Avustrulya)
*Sütçü işletmelerde mastitis yönetimi
*Sütçü işletmelerde buzağı yönetimi

Kongreye Kalan Süre

2021/11/11 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
11-14 Kasım 2021
Organizasyon Sekreteryası

Deniz Eker

+90 533 885 22 82

info@yduveterinerkongresi.com

www.puzzletravel.com