Scientific Program

“4. International Congress of Fertility and Mastitis in Dairy Farms”

“4. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi”

Time Remaining to Congress

2021/11/11 08:00:00

Important Dates

Date of the Congress
11-14 November 2021
Organization Secretariat

Deniz Eker

+90 533 885 22 82

info@yduveterinerkongresi.com

www.puzzletravel.com