Bilimsel Program

“5. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi”

“5. International Congress of Fertility and Mastitis in Dairy Farms”
26 Mayıs Perşembe / 26 May Thursday
12:00-17:00 Kayıt / Registration
18:00-19:00 Açılış Kokteyl / Opening Cocktail
19:00-21:30 Akşam Yemeği / Dinner
27 Mayıs Cuma / 27 May Friday
09:00-09:30 Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony
09:30-10:30 Prof. Dr. Wolfgang Heuwieser (Almanya / Germany)
Veteriner Potpori (Kısa Kısa): Solunum hastalıklarından üremeye en pratik ve güncel bilgiler
Bovine tapas: News and relevant findings for the practitioner from the international literature. Summaries from respiratory disease to reproduction.
10:30-11:00 Kahve Arası / Coffee Break
11:00-12:30 Dr. Pablo Nunez Ulibarri ( İspanya/ Spain) 
 Chlamydia ve Salmonella abortları: Ne yapılmalı?  
Chlamydial and Salmonella abortions: What to do?
INMEVA® : Chlamydia ve Salmonella Abortlarına Karşı Çift Yönlü Koruma
Dual Protection Against Chlamydia and Salmonella Abortions
12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch
14:00-15:00 Dr. Christian Fidelak (Almanya /Germany)
Meme sağlığı yönetiminde korunmanın rolü.
The role of prevention in udder health management
15:00-16:00 Prof. Dr. Geert Opsomer (Belçika / Belgium)
Modern sütçü işletmelerde metabolik stres ile üreme kapasitesi arasındaki ilişki
Modern dairy cows: to produce or to reproduce -interaction between metabolic stress and reproductive capacity in modern dairy cows
16:00-16:30 Kahve Arası / Coffee Break
16:30-17:30 Prof. Dr. Geert Opsomer (Belçika / Belgium)
Beslenme ve üreme ilişkisi.
Interaction between nutrition and reproduction
17:30-19:00 Akademik & Poster Bildirler I / Academic & Poster Proceedings I
28 Mayıs Cumartesi / 28 May Saturday
09:30-10:30 Prof. Dr. Volker Krömker (Danimarka / Denmark)
Meme hastalıklarında risk faktörleri ve bulaşma
Transmission and risk factors of intramammary infections
10:30-11:00 Kahve Arası / Coffee Break
11:00-12:30 Dr. Santiago Cassedemunt Garre (İspanya/Spain)
Aşının Kitabını Yazdık
Sığırlarda İmmunite: İmmunoloji ve Aşı Bilimine Pratik Bir Yaklaşım
We wrote the book of the vaccine
Bovine Immunity: A Practical Approach to Immunology and Vaccine Science
Dr. Martijn Seelie (İspanya/Spain)
 BRD’den Korunma Stratejileri: Bağışıklığın Optimizasyonu
BRD prevention strategies: optimizing immunity
12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch
14:00-15:00 Prof. Dr. Volker Krömker (Danimarka / Denmark)
Mastitiste güncel tanı ve tedavi
Mastitis diagnostics and treatment
15:00-16:00 Prof. Dr. Mark Crowe (İrlanda /Ireland)
Doğum sonrası etçi ve sütçü ineklerde reprodüktif aktivitenin kontrolü.
Resumption of reproductive activity in post partum beef and dairy cows
16:00-16:30 Kahve Arası / Coffee Break
16:30-17:30 Prof. Dr. Mark Crowe (İrlanda /Ireland)
Çiftlik hayvanlarında üremenin yönetimi, geleceği.
Reproductive management in dairy cows – the future
21:30-23:30 Gala Konseri / Gala Concert
29 Mayıs Pazar / 29 May Sunday
09:00-14:00 Çıkış / Departure

Kongreye Kalan Süre

2022/05/26 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
26-29 Mayıs 2022
Organizasyon Sekreteryası

Deniz Eker

0392 630 62 00

info@yduveterinerkongresi.com

www.puzzletravel.com